Våra Tjänster

SKYDDA DIG SJÄLV OCH DITT HUS

Kvalitets-säkring

Erhåll dokumenterad genomgång och mätningar på ditt hus

HUS-SÄKRING

Fuktmätning & Teknisk Kontroll av hela huset med avseende på fukttransport, konstruktion, risker, ventilation, skador, påväxt, elsäkerhet, brandskydd, legionella m.m. Enkla åtgärdsförslag & protokoll
Pris: 1695 sek + resekostnad

HUS-SÄKRING
UPPFÖLJNING

Fuktmätning och Teknisk Kontroll av de delar som är aktuella. Vi gör upp om vad som skall kontrolleras och med vilken tidsintervall.
Pris: enl. överenskommelse

FUKTMÄTNING, STATUS

Komplett Fuktmätning av utsatta delar. Innefattande: Fuktkvot, RF, Fukttillskott och Fuktsökning. (Allt som ingår i en Hus-säkring).
Pris: 995 sek +resekostnad

Vi har svaren

Frågelåda (kommande)

VILL DU BESTÄLLA EN HUS-SÄKRING?