KVALITETS-SÄKRA DITT HUS!

MED FUKTMÄTNING & TEKNISK KONTROLL

vi vill att problem upptäcks i tid!

Fokus på sund inomhusmiljö, husets värde & på enkla åtgärder mot skador

Fuktproblem är vanliga och var tredje svensk byggnad kan i dag räknas som fuktskadad. Inomhusmiljö är en artificiell miljö, där många parametrar spelar in för vårat välbefinnande. Olika brister leder bl.a. till mikrobiell aktivitet med risk för mögel, röta, skadeinsekter som följd. Infektioner, hosta, allergier, astma och trötthet kan drabba de boende.

Ofta sker besiktningar av hus bara vid försäljning och då kan problem vara långt gångna. Vi vill att problem upptäcks i tid så att de kan åtgärdas och förebyggas genom enkla och billiga sätt. Det vi gör kallas hus-säkring, en kvalitetssäkring av ditt hus. Vi kartlägger fukttransporten hos dig.

Fukt tar sig in i huset genom ventilationen, konvektion, diffusion, kapillärt och genom läckage. Fuktig luft kan kondensera på byggnadsdelar och i konstruktioner, vilket är mycket vanligt på tex. vindar och i krypgrunder. Tillskott av fukt alstras i huset av de som bor där och genom deras aktiviteter. Även små läckage från installationer och utrustning kan förekomma. Även byggfukt som förblir inbyggt är ett problem. En anpassad ventilation som byter ut luften med rätt omsättning är nödvändigt för ett hälsosamt inomhusklimat. För hög luftfuktighet leder till mikrobiell påväxt med mögelsporer till följd, som kan ta sig in i boende miljön och orsaka skada för vår hälsa.

Som husägare krävs regelbundna inspektioner av vind, källare, tak, installationer med mera. Tiden går fort och det är ofta man missar att själv utföra kontroller med följd av att problem kan börja växa sig stora. Förhållanden i ett hus ändras också med tiden och små ändringar kan få stora konsekvenser över tid.

Anlitar du oss kommer vi till dig och utför olika fuktmätningar med professionell utrustning. Du får tydliga protokoll med mätvärden, bedömningar och rådgivning. Du får även ett inspektionsprotokoll av husets inspekterade delar. Det som kontrolleras är samma saker som en traditionell besiktningsman gör vid en överlåtelsebesiktning. Skillnaden ligger i syftet där vi enbart utför kontrollerna i ett förebyggande och avhjälpande syfte med bostadsinnehavarens hälsa och husets bästa i fokus. Till ett billigare pris, av det skäl att du skall vilja utföra kontrollen och inte vänta tills skador redan uppkommit. En hussäkring skulle också kunna användas då du planerar att köpa ett hus, som ett led i att uppfylla din undersökningsplikt, som är långtgående och står över en traditionell besiktningmans ansvar. Alla synliga fel och brister i ett hus ligger på köparens ansvar att finna. Värt att veta är att ett fel som syns, men besiktningmannen ”missar”, ligger på köparens ansvar att ta reda på. Planerar du sälja någon gång i framtiden, så kan en hussäkring hitta brister som kan åtgärdas på ett enkelt sätt innan en kommande besiktning sker, och på så sätt kan skador förhindras, och man kan erhålla maximalt värde på huset.

Vi mäter fuktkvot i utsatta delar, samt RF och beräkning av fukttillskott. Fuktindikering i badrum och kök, bakom ytskikt. Kontroll avser: markförhållanden, grundmur, fönster, dörrar, fasad, tak, krypgrund/platta/källare, vind, inomhusklimat (ventilation), värmesystem, pump-/pannrum, våtutrymmen, kök, övriga utrymmen, elsäkerhet (test av jordade uttag), inspektion elcentral, brandskydd, barnskydd. Kontroll av installationer. Uppmätning av tappvatten. Tyngdpunkt på riskkonstruktioner. Allt utfört på ett professionellt, grundligt och på ett varsamt sätt.

Vi ser gärna att få återkomma med besök där man kan följa upp fuktmätningarna och på så sätt ha kontroll att ingen del av huset börjat blivit utsatt.

hussäkring

VAD SÄGER KUNDERNA OM

JS HUS-SÄKRING?

VILL DU BESTÄLLA EN HUS-SÄKRING?